Nhật kí dự án [ngày5]

Lúc 4h30 pm ngày hôm nay, launching event đã chính thức được diễn ra, với sự có mặt của đúng số lượng involved subjects mình dự đoán: 10 người, trên tổng số 15 người mình đã gửi invitation.

Phải cảm hơn two lovely young ladies Ms. Phương and Ms.Đào đã bỏ thời gian tới giúp mình trong buổi hôm nay, và không thể quên được anh Huy awesome đã luôn là mentor nâng đỡ trong suốt cuộc hành trình. À, phải cảm ơn một người cho mình mượn cái venue trong thời gian khó tin như vậy (ở đây không tiện nêu đích danh, my apology). Đến thời điểm này, tuy là dự án vẫn chưa hoàn tất, nhưng nếu không có tất cả mọi người thì mình đã không thể lết tới ngày hôm nay.

Xin cảm ơn.

Chưa hề hoàn hảo như cái mình luôn mong đợi. Nhưng mình chưa thể tượng tượng ra là mình sẽ có thể làm tốt hơn như vậy như thế nào. Tóm lại, 4 ngày qua, chắc ngủ được 18h tổng cộng, nhưng bây giờ thì có thể có một cái deep proper sleep without any unexpected intervals rồi ~~

Launching event kết thúc lúc 5h25 pm cùng ngày. Chưa có thời gian cho feedback, phần Q&A của mình failed without mercy. Bao giờ có đủ sức thì mình sẽ elaborate thêm thông tin cho first launch ngày hôm nay, giờ đuối quá, đi ngủ đây.

Me speech-ing

Kết thúc report.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s