“Quá lạnh trong chuyện tình cảm…
Chưa đủ cứng rắn trước những chuyện thực dụng…
Thực dụng (or thực tế, I guess he used the wrong word >”<) trong những chuyện không cần…”

Tóm lại là những câu nhận xét về mình vậy làm mình chả ngủ được cả đêm, nghĩ hoài nghĩ không ra @@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Shoujo sure has miraculous healing effect for my miserable mind and soul*

Advertisements

One thought on “

  1. someone thinks he knows you that well to say such a thing, actually not. You are better than that, so get those thoughts out of your mind 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s